Úvodní slovo k vojenské expozici


Vojenská expozice Muzea Chuchelná, kterou máte možnost zhlédnout, je výsledkem několikaleté práce několika nadšenců z řad historicko-vlastivědného sdružení. Členové tohoto sdružení se zabývají badatelskou prací v oblasti válečné historie zdejšího regionu.


Cílem této expozice je přiblížit široké veřejnosti historické skutečnosti válečných konfliktů, které se zde v minulosti udály a které ovlivňovaly osudy lidí a měnily svět.


Válečná expozice je určena především "mladším generacím", které již válečné hrůzy neprožily, aby měly možnost uvědomit si podstatu dějinných událostí a vyvarovat se chyb a omylů, jejichž důsledky si již lidstvo mělo možnost dříve prožít "na vlastní kůži".

Je důležité poznávat i historii míst, kde se člověk narodil či žije, protože jen tak zde může člověk najít vnitřní pocit sounáležitosti a poznat skutečný význam slova domov, vlast či vlastenectví. Chceme zde připomenout i občany, kteří se svým postojem či hrdinskými činy v minulosti zasloužili za naši svobodu a byli přitom ochotni obětovat i to nejcennější - svůj život.

Díky mnohaletému úsilí členů KMB zde vznikla ojedinělá a mimořádně zajímavá expozice, která určitě zaujme každého návštěvníka.


Muzeum Chuchelná

 O vznik muzea se zasloužil především Klub vojenské historie International reenactig group K.M.B., který se zde od roku 2016 prezentoval svou aktivní činnosti v oblasti regionální historie. Členům K.M.B. se postupně podařilo prosadit myšlenku vzniku muzea a přesvědčit představitele obce i veřejnost o kulturním a společenském významu této instituce. Nachází se v budově č.p. 23, na adrese bývalého Obecního úřadu v Chuchelné.


Vlastníkem a správcem muzea je obec Chuchelná. O chod muzea, expozice, vystavené exponáty     a sbírky muzea pečuje Klub vojenské historie K.M.B.


Hlavní sponzoři

Obec Chuchelná
Obec Chuchelná
Multimedia,efekty- Kamil Himler
Multimedia,efekty- Kamil Himler
International Reenacting Group KMB