Informace o klubu (Impresum)


Klub vojenské historie KMB nepodporuje rasismus a náboženskou nebo politickou diskriminaci. Náš klub nesouhlasí s organizacemi, skupinami či osobami, které sympatizují, podporují nebo šíří rasismus, náboženskou, politickou a jinou diskriminaci nebo násilí. Pořádáme akce, na kterých znovu historicky bojujeme, organizujeme výstavy vojenských vozidel, přednášky, semináře nebo jiné související aktivity, týkající se vojenské historie. Organizujeme historické rekonstrukce bitev a výstavy, na kterých používáme uniformy, zbraně a jiné předměty v původním stavu, včetně symbolů a jiných odznaků. Je důležité si uvědomit, že tato stránka není věnována a nepodporuje rasismus, jakoukoli náboženskou nebo politickou diskriminaci nebo násilí a neoslavuje válku. Tato webová stránka je věnována historii druhé světové války.

The Club of military history KMB does not support or promote racism, religious or political discrimination. Our club does not sympathize with organisations, groups or persons, which sympathize, support or propagate racism, religious, political and other discrimination or violence.We organize events, on which we reenact historic battles, organise expositions of military vehicles, lectures, seminar meetings or other related activities regarding military history, organise historical battle reenactment, shows and exhibitons in which we use uniforms, weapons and other items, in original condition, including symbols and other insignia.It is important to understand that this website is not dedicated and does not support racism, any religious or political discrimination or violence and does not glorify war. This website is dedicated to the history of World War II.

Der Klub der Militärgeschichte KMB fördert oder unterstützt keinen Rassismus, religiöse oder  politische Diskriminierung. Unser Verein sympathisiert nicht mit Organisationen, Gruppen oder Personen, die mit dem Rassismus oder mit der religiösen, politischen und anderer Diskriminierung oder Gewalt sympathisieren, sie unterstützen oder propagieren. Wir organisieren Veranstaltungen, auf denen wir historische Schlachten nachspielen, genauso organisieren wir Ausstellungen von Militärfahrzeugen, Vorlesungen, Seminar-Sitzungen oder andere Aktivitäten hinsichtlich der militärischen Geschichte. An unseren Veranstaltungen und Ausstellungen treten wir mit Uniformen, Waffen und anderen Gegenständen, im original Zustand, einschließlich Symbolen und anderen Insignien auf.Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Website nicht dem Rassismus, religiösen oder politischen Diskriminierung oder Gewalt gewidmet ist und es auch nicht unterstützt. Genauso versucht diese Website nicht den Krieg zu verherrlichen. Diese Website ist der Geschichte des Zweiten Weltkriegs gewidmet.