Spolupráce s jinými kluby a organizacemi

Klub vojenské historie I. prapor